I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจร 

ข่าวสาร

ธพส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจร

19 พฤศจิกายน 2562 381

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ