I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร

19 พฤศจิกายน 2562 297

นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ในฐานะผู้แทน ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 23 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562