I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

15 ตุลาคม 2562 401

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562