I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์

09 ตุลาคม 2562 294

      เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์