I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมกับธนาคารออมสิน รับบริจาคแก้วพลาสติกแข็ง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมกับธนาคารออมสิน รับบริจาคแก้วพลาสติกแข็ง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

09 ตุลาคม 2562 2,092

           นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน ธพส. ร่วมกับธนาคารออมสิน รับบริจาคแก้วพลาสติกแข็ง เนื่องในโครงการก้าวบุญ แก้วพลาสติดแข็งทำขาเทียม เพื่อมอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562