I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562

07 ตุลาคม 2562 269

        นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ในฐานะผู้แทน ธพส. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562 โดยจัดขึ้นในวันที่ 7-11 ตุลาคม และวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562