I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี

03 ตุลาคม 2562 324

           นางสาว กุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายและกลยุทธ์ ในฐานะผู้แทน ธพส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 17 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอสเอ็มอีทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562