I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

04 กันยายน 2562 238

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประฐาน และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มอบนโยบายของกระทรวงการคลัง 3 เรื่อง ได้แก่ พัฒนาโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เร่งโครงการลงทุนตามแผนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และ ปี 2563 ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และ สคร. ทำหน้าที่ให้เข้มข้นมากขึ้นในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องบอลลูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562