I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมงานแถลงนโยายทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมงานแถลงนโยายทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์

02 ตุลาคม 2562 273

         นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ธพส. เข้าร่วมงานแถลงนโยบายทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์ โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562