I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 3 และกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 3 และกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2562

01 ตุลาคม 2562 320

         ธพส. จัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ครั้งที่ 3 และกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2562 นายนาฬิก อติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. จัดกิจกรรมกรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 3 เพื่อสื่อสารทิศทางในการทำงาน ทำให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงาน และร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ปี 2562 โดยมีกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ พนักงาน ธพส. ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบขอบที่ระลึกแก่นางสาวจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562