I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร DIY 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร DIY

30 กันยายน 2562 351

         ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร DIY ทำกระเป๋าจากเสื้อ ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในทั้งหมด 9 หลักสูตร โดยกิจกรรมมีระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี แก่ชุมชนเคหะหลักสี่และชุมชนอื่นโดยรอบศูนย์ราชการฯ ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562