I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

02 กันยายน 2562 356

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยสามารถแจ้งความสงค์ร่วมทำบุญได้ที่ฝ่ายการเงิน ธพส.
หรือโอนเข้าบัญชี "กฐินพระราชทาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒" บัญชีเลขที่ ๙๕๕-๐-๒๔๑๓๙-๔
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี)
ส่งแบบตอบรับร่วมทำบุญพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปยัง ฝ่ายการเงิน โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๘๘ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๐๐, ๐ ๒๑๔๒ ๒๓๓๕