I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "ว่าวไทยลอยฟ้า ภูมิปัญญาชาวหลักสี่" 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "ว่าวไทยลอยฟ้า ภูมิปัญญาชาวหลักสี่"

27 สิงหาคม 2562 250

        นายวิวัฒน์ อัศวปยุกต์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน ธพส. ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "ว่าวไทยลอยฟ้า ภูมิปัญญาชาวหลักสี่" ณ สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 62