I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 15 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 15 ปี

20 สิงหาคม 2562 242

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ในฐานะตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ธพส. จัดงานวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 15 ปี โดยได้สักการะองค์ท้าวมหาพรหม ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562