I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

14 สิงหาคม 2562 239

     นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี แห่งการจัดตั้งบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 บมจ. กสท. โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562