I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2562 

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2562

13 สิงหาคม 2562 489

ขอเชิญชวนพี่น้อง ธพส. ส่งบุตรเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 11 และวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562 โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 2 กันยายน 2562 และท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์แนบ) และส่งได้ที่จุดประชาสัมพันธ์หน้า ธพส. รับเพียง 120 คนเท่านั้น ฟรีตลอดกิจกรรม 

ไฟล์แนบ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kids Day Camp 2562