I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

02 สิงหาคม 2562 331

         นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562