I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

26 กรกฎาคม 2562 335

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ อาคารธนพิพัฒน์ หน้าห้องประชุม 4-5 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562