I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 

ข่าวสาร

ธพส. จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

24 กรกฎาคม 2562 414

          ธพส. ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากนายพิสูจน์ คงคา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหลักสี่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 5 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562