I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

23 กรกฎาคม 2562 435

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธพส. เข้ารับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ซึ่งอาคารธนพิพัฒน์ ได้เป็นที่ 1 ของอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากทั้งหมด 137 อาคาร และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ณ ห้องคัทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงทเพฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562