I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือโครงการการก่อสร้างศูนย์ราชการฯ โซน C 

ข่าวสาร

ธพส. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือโครงการการก่อสร้างศูนย์ราชการฯ โซน C

20 มิถุนายน 2562 226

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธพส. เข้าพบพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)​ ร่วมหารือการส่งมอบพื้นที่ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการฯ โซน C ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ ห้อง ability ชั้น 9 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562