I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

11 มิถุนายน 2562 242

         นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ธพส. และนายวิลาส เฉลยสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและบริการ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ 3 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ณ ห้องประชุมบีบี 201 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562