I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

10 มิถุนายน 2562 270

          นางสาวภคพร ช้องทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ในฐานะผู้แทน ธพส. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับมอบโดย พันตำรวจเอก  จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี      (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562