I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5 

ข่าวสาร

ธพส. ส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5

06 มิถุนายน 2562 306

          นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทน ธพส. ส่งมอบโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์กีฬา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการออกกำลังการแก่ผู้พักอาศัยในชุมชน โดยมีนายปกรณ์ สิรินุต ประธานชุมชนเคหะหลักสี่ รับมอบ ณ ชุมชนเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562