I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ํธพส. เข้ารับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรองอาคารธนพิพัฒน์ มาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จาก DGNB 

ข่าวสาร

ํธพส. เข้ารับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรองอาคารธนพิพัฒน์ มาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จาก DGNB

04 มิถุนายน 2562 345

           นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ธพส. รับรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรรับรองอาคารธนพิพัฒน์ มาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน จาก Johannes Kreißig, CEO of DGNB e.V. ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562