I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

27 พฤษภาคม 2562 308

         นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562