I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ 56 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ 56 ปี

23 พฤษภาคม 2562 216

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ 56 ปี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562