I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง

15 พฤษภาคม 2562 191

          เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางจิรสา วงษ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย พร้อมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง