I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

14 พฤษภาคม 2562 220

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. และ นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562