I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี 

ข่าวสาร

ธพส. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี

24 เมษายน 2562 659

            เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมด้วยนายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด นายอานนท์ กุลฤดีฤทธา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี ณ ห้องประชุม 4 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ