I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

12 เมษายน 2562 230

       นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน  ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์  ในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562