I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าพบปะสื่อมวลชน สายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าพบปะสื่อมวลชน สายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง

09 เมษายน 2562 456

       เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าพบปะสื่อมวลชน สายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง เพื่อแถลงวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงาน ตลอดจนโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน