I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์

05 เมษายน 2562 502

           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานในพิธีงานสงกรานต์ "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่" ประจำปี 2562 โดยในงานได้เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสรงน้ำพระพุทธรูป ชมบรรยากาศก่อเจดีย์ทราย และชมการแสดงชุดสงกรานต์บ้านเรา จาก ชมรมนาฎยโขนละคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงคอนเสิร์ตอีกมากมาย ณ หน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ