I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศ โครงการ“ก้าวไปด้วยกัน..ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together)” ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ โครงการ“ก้าวไปด้วยกัน..ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together)” ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

04 เมษายน 2562 508

        ภาพบรรยากาศ โครงการ“ก้าวไปด้วยกัน..ก้าวไปได้ไกล (DAD Moving Forward Together)” ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน วานานาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์