I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

01 เมษายน 2562 512

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี ณ กระทรวงการคลัง