I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน

01 เมษายน 2562 459

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ธพส. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน "บริการตัดผม" ครั้งที่ 1/2562 ณ ชุมชนเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 โดยมีผู้ลงทะเบียนสนใจ 57 ราย