I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี

25 มีนาคม 2562 478

            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส เข้าร่วมงาน      วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม      ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ