I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ 

ข่าวสาร

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ

21 มีนาคม 2562 723

        เมื่อเวลา 15.00 น. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ภายในศูนย์    ราชการฯ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ จากการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562