I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจดูความเรียบร้อยในการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวน รับ-ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ 

ข่าวสาร

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจดูความเรียบร้อยในการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวน รับ-ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ

15 มีนาคม 2562 601

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าตรวจดูความเรียบร้อยในการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวน รับ-ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ ให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย และบริการฟรี