I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ พหลโยธิน ซอย 11 

ข่าวสาร

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ พหลโยธิน ซอย 11

04 มีนาคม 2562 292

                  นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ พหลโยธิน ซอย 11 เพื่อประกอบอาคารสำนักงาน มีพื้นที่รวม 9,975 ตารางเมตร มีระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562