I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ธพส. ขอเชิญชวนร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2562

04 มีนาคม 2562 296

          ธพส. ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2562 "มนต์เสน่ห์สงกรานต์ วันวานยังหวานอยู่" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ใดลงทะเบียน 500 ท่านแรก รับของที่ระลึกฟรี โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.00 น. และพบกับการแสดงดนตรีของวง The Palace พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ "ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ"      ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ