I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก 

ข่าวสาร

ธพส. ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก

04 มีนาคม 2562 144

ธพส. ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก โดยเปลียนมาใช้ถุงผ้า และแก้วส่วนตัว แทนถุงและแก้วพลาสติคกันเถอะครับ