I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรม ออมบุญ วันมาฆบูชา 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ออมบุญ วันมาฆบูชา 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

13 กุมภาพันธ์ 2562 141

          ภาพบรรยากาศกิจกรรม ออมบุญ วันมาฆบูชา 2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพฯ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562