I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กรรมการผู้จัดการ ธพส. สักการะศาลท้าวพระพรหม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

กรรมการผู้จัดการ ธพส. สักการะศาลท้าวพระพรหม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

01 มีนาคม 2562 203

                พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. สักการะศาลท้าวพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เนื่องในวันรับตำแหน่งใหม่กรรมการผู้จัดการ ธพส. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562