I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

28 กุมภาพันธ์ 2562 187

               นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เชิญแจกันดอกไม้ ไปที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562