I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16 มกราคม 2562 615

           นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย พร้อมคณะ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นางสาววอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562