I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่กรรมการผู้จัดการ ธพส. 

ข่าวสาร

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่กรรมการผู้จัดการ ธพส.

15 มกราคม 2562 808

          นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพส. ณ อาคารธนพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562