I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานวันเด็ก ประจำปี 2562 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานวันเด็ก ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562 714

           ธพส. จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ในฐานะตำแหน่งกรรมการ ธพส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภายใน ภายนอก รวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการ ร่วมออกบูธ และได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมบนเวที ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562