I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการ กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมกิจกรรมออมบุญ วันขึ้นปีใหม่ 2562 

ข่าวสาร

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการ กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมกิจกรรมออมบุญ วันขึ้นปีใหม่ 2562

09 มกราคม 2562 690

            นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการรักษาการ กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562