I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5 

ข่าวสาร

ธพส. จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5

07 พฤศจิกายน 2561 276

          นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ธพส. จัดพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนหย่อม เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะซอย 5 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561